Economie

Economie krimpt: eerste kwartaal 2024 met 0,1 procent

Afnemende export van goederen en krimp in de industrie. Internationale handelspartners zagen groei

Economie krimpt: eerste kwartaal 2024 met 0,1 procentVolgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, daalde het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal 2024 met 0,1 procent ten opzichte van het vierde kwartaal 2023. De lichte daling van het bbp in het eerste kwartaal is vooral toe te schrijven aan de export van goederen en aan een grotere onttrekking aan de voorraden. De daling van de export goederen hangt samen met de krimp van de industrie.

Door de coronacrisis bereikte het bbp halverwege 2020 een dieptepunt. Daarna trad een krachtig herstel op en groeide de economie tot 2023 onafgebroken. Sindsdien daalde het bbp in vier van de vijf kwartalen. In het eerste kwartaal 2024 was het bbp per saldo 0,9 procent lager dan in het vierde kwartaal 2022.

Consumptie en investeringen groeien

De uitvoer van goederen daalde, terwijl de uitvoer van diensten steeg. Per saldo daalde de export van goederen en diensten met 0,1 procent. De invoer van goederen en diensten bleef gelijk. Hierdoor droeg het handelssaldo negatief bij aan de ontwikkeling van het bbp. Ook de bijdrage van de verandering in voorraden was negatief.

Industrie krimpt

De toevoegde waarde (het verschil tussen productie en verbruik van energie, materialen en diensten) van de industrie daalde in het eerste kwartaal 2024 met 3,8 procent. Dat is vooral toe te schrijven aan de machine- en de vervoersmiddelenindustrie. De delfstoffenwinning noteerde weliswaar de grootste daling, maar de industrie droeg van alle bedrijfstakken het meest bij aan de daling van het bbp in het eerste kwartaal. De toegevoegde waarde van de bouw daalde met 1,8 procent.

Economie belangrijkste handelspartners groeit

De krimp van de Nederlandse economie met 0,1 procent valt negatief op in vergelijking met de economische ontwikkeling van de belangrijkste handelspartners. De economie van de hele Europese Unie groeide in het eerste kwartaal 2024 met 0,3 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. In België steeg het bpp ook met 0,3 procent, terwijl in Duitsland en Frankrijk de economie met 0,2 procent groeide. In de grootste economie van de wereld, de VS, nam het bbp in het eerste kwartaal met 0,4 procent toe ten opzichte van het vierde kwartaal. Het bbp van het Verenigd Koninkrijk ten slotte steeg met 0,6 procent.

Omvang economie 0,7 procent kleiner dan in het eerste kwartaal 2023

De Nederlandse economie was in het eerste kwartaal 0,7 procent kleiner dan in het eerste kwartaal 2023. De daling van het handelssaldo en de investeringen droeg het meest bij aan de krimp. De consumptie door de overheid leverde de meest positieve bijdrage. De industrie en de bouwnijverheid leverden van de Nederlandse bedrijfstakken de meest negatieve bijdrage aan de economische ontwikkeling ten opzichte van een jaar eerder.

Eerste berekening

De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, wordt gepubliceerd op basis van de dan beschikbare informatie. Hiermee geeft het CBS een eerste beeld van de stand van de Nederlandse economie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen. De tweede berekening van de economische groei maakt het CBS bekend op maandag 24 juni.

De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar (2019-2023) gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en 0,7 procentpunt, allebei in 2021.

Bij elke nieuwe berekening bepaalt het CBS ook de nieuwe seizoen gecorrigeerde cijfers van de eerder gepubliceerde kwartalen. De groeicijfers van het eerste, derde en vierde kwartaal 2023 zijn bijgesteld met respectievelijk 0,1, -0,1 en -0,1 procentpunt.

Revisie

Op 23 mei 2024 worden de gereviseerde cijfers over de omvang van de Nederlandse economie gepubliceerd over het verslagjaar 2021. Bij een revisie worden de laatste inzichten verwerkt uit de diverse statistieken en informatiebronnen die door de nationale rekeningen worden gebruikt. Ook wordt er met deze revisie een aantal methodewijzigingen doorgevoerd.

Op 24 juni wordt de tweede raming van de economische groei van het eerste kwartaal 2024 gepubliceerd. Dat is de eerste kwartaalraming na de revisie. Ook wordt dan de gereviseerde tijdreeks vanaf 1995 tot en met het eerste kwartaal 2024 gepubliceerd.

 

 

 

Vorig bericht Glasvezelaanleg begonnen in Enschede voor bedrijventerreinen
Volgend artikel Zonneplan AI-chatbot Kiki beantwoordt helft van alle klantvragen

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijOverijssel

INTERVIEW WIJBUSINESSNIEUWS

Als solopreneur heb je geen beperkingen