Nieuws

Nederlandse werknemers gaan steeds later met pensioen

 De gemiddelde pensioenleeftijd is in 2018 verder gestegen naar 65 jaar.


Dat is bijna 5 maanden hoger dan in 2017, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Van het begin van deze eeuw tot en met 2006 lag de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers rond de 61 jaar. Ingegeven door veranderde wet- en regelgeving werken Nederlanders sinds 2007 steeds langer door. Het aandeel werknemers dat al voor hun 65e verjaardag met pensioen gaat, is sindsdien sterk gedaald. Een voorname reden dat mensen langer doorwerken is de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd. In 2018 kregen personen vanaf 66 jaar een AOW-uitkering.

Minder mensen voor 65ste met pensioen

Steeds minder mensen gaan voor hun 65ste verjaardag met pensioen. In 2006 was 88 procent van de Nederlanders op hun 65ste al gestopt met werken. In 2018 was dat nog maar 34 procent. In 2006 was ruim een kwart van de gepensioneerden 59 jaar of jonger. Afgelopen jaar was dat aandeel afgenomen tot minder dan 5 procent.

Meeste werknemers stoppen met 65 of 66 jaar

Het aandeel werknemers dat 65 jaar of ouder is op het moment van pensionering, is toegenomen. Een ruime meerderheid (58 procent) van de werknemers die in 2018 met pensioen ging, was 65 of 66 jaar. In 2006 was dat nog 10 procent. Het aandeel 66-jarigen werknemers dat in 2018 met pensioen ging, nam toe tot 38 procent.


 

Vorig bericht TransHeroes investeert in online platform
Volgend artikel V.O.F. Van Zijl in Hengelo failliet

Nu op WijOverijssel