Subsidie

Ruim 270 miljoen euro Europese subsidie voor Overijssel

Sinds 2021 hebben Overijsselse organisaties 92 miljoen euro aan subsidies gekregen

Overijssel

Bron: Provincie Overijssel

Sinds 2021 hebben Overijsselse organisaties 92 miljoen euro aan subsidies uit Europese programma’s gekregen. Landbouwers in de provincie ontvingen daarnaast 178 miljoen euro aan directe betalingen. Dat blijkt uit een inventarisatie van adviesbureau ERAC, in opdracht van de provincie Overijssel.

Van de Europese subsidies kwam het meeste geld (40,3 miljoen) terecht bij projecten die te maken hebben met innovatie. Gevolgd door energie (13,7 miljoen), onderwijs (12,6 miljoen) en de categorie natuur, milieu & biodiversiteit (10,7 miljoen). Het gaat om financiering sinds het begin van de nieuwe programmaperiode 2021–2027, met als peildatum 1 juli van dit jaar.

Duurzame doelen

Voor het eerst is in kaart gebracht in hoeverre Europese subsidies worden besteed aan de zogeheten Sustainable Development Goals, 17 doelstellingen die de VN heeft opgesteld voor een duurzamere wereld. Veel projecten binnen Overijssel sluiten aan bij die doelstellingen. Zo ging 9 miljoen euro naar projecten die te maken hebben met betaalbare en duurzame energie. En ruim 7 miljoen naar klimaatactie. Ook is 13,1 miljoen euro toegekend aan het doel ‘goede gezondheid en welzijn’.

Volgens gedeputeerde Erwin Hoogland (economie en internationaal) heeft Overijssel een mooi resultaat behaald, het gaat om veel geld. “We investeren als provincie al jaren in Europa, op het vlak van beleid, netwerken en fondsen. Maar er is nog meer potentie. We gaan ons vooral inzetten op versterking van de economische regio’s Zwolle, Twente en de Stedendriehoek Deventer.”

Internationaal fietsproject

Eén van de projecten is Interreg NSR MegaBITS, waarbij digitale innovaties ontwikkeld worden om het gebruik van de fiets te stimuleren. Dat gebeurt samen met partners uit België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk en Zweden. Fietsprovincie Overijssel is daarbij een demonstratie locatie, waar samen met Zwolle en Enschede wordt gewerkt aan innovaties rondom de fietssnelweg F35. Met de subsidie krijgt fietsen in Overijssel een enorme impuls.

Landbouw en leningen

De Overijsselse landbouw ontving 178 miljoen euro. 40 miljoen euro daarvan in het kader van vergroeningsbetalingen, bedoeld om biodiversiteit te bevorderen. Ten slotte is geïnventariseerd hoeveel leningen de Europese Investeringsbank verstrekte aan Overijsselse organisaties. De totale omvang van deze investeringen was 128 miljoen euro.

Vorig bericht Werkzaamheden N337 bij Olst en Den Nul vertraagd
Volgend artikel Glaspoort onderzoekt mogelijkheden voor aanleg glasvezel op bedrijfsterreinen

Nu op WijOverijssel