Waterstof

Werken met waterstof: wie gaat dat doen?

De waterstoftransitie schreeuwt om voldoende en gekwalificeerde professionals

Werken met waterstof: wie gaat dat doen?

De waterstoftransitie schreeuwt om voldoende en gekwalificeerde professionals. We hebben er zo’n 38.000 extra nodig om de klimaatdoelen van Nederland voor 2030 te halen. Een extra uitdaging is dat per regio in Nederland verschilt welke mensen en opleidingen er nodig zijn. Binnen het programma GroenvermogenNL ontwikkelden zes regio’s een roadmap met hun ambities en aanpak voor voldoende waterstofprofessionals.

Heel Nederland investeert in grootschalige productie, import en toepassing van groene waterstof, want deze energiedrager is essentieel voor het succes van de energietransitie. Bedrijven, overheid en kennisinstellingen werken aan een geschikte infrastructuur van pijpleidingen en stimuleren het gebruik in industrie, zwaar transport en de gebouwde omgeving. Kijkend naar de verschillende regio’s in Nederland, spelen daar eigen vraagstukken op het gebied van waterstof. In kustgebieden en Noord-Nederland komt bijvoorbeeld veel groene elektriciteit binnen om waterstof te maken en kan er veel aanvoer van groene waterstof uit import zijn in de havens. In Limburg en West- en Noordwest Nederland vraagt de industrie om toepassing van waterstof in de productieprocessen en als energiedrager. En de maakindustrie in bijvoorbeeld Midden- en Oost-Nederland is essentieel voor de ontwikkeling en productie van elektrolysers en noodzakelijke randapparatuur. Deze verschillen vragen om verschillende mensen met verschillende kwaliteiten.

Zes regio’s publiceren roadmaps voor human capital

In het landelijke human capital programma van GroenvermogenNL werken hogescholen, mbo’s, bedrijven, overheden en andere opleiders samen aan innovaties voor werving, opleiding en omscholing. GroenvermogenNL gaat uit van 6 regio’s in Nederland: Noord, Noordwest, Oost, West, Zuidwest en Zuidoost. Het waterstofprogramma stimuleert de ontwikkeling van de benodigde waterstofprofessionals per regio en zorgt voor samenhang en samenwerking tussen de zes regio’s. Zo’n regio bestaat uit hogescholen, mbo’s, bedrijven, overheden en andere opleiders. Alle partijen die nodig zijn om werken, leren en innoveren gelijk op te laten gaan.

Lees de roadmaps en achtergrondartikelen op de website van GroenvermogenNL.

Ambities voor groene waterstof

In het afgelopen jaar hebben de regio’s ieder een regionale roadmap ontwikkeld met hun ambities voor groene waterstof. Hierin staat onder meer welke vraag er is naar professionals en kennis, welk opleidingsaanbod er nodig is en welke partijen betrokken zijn. Voor bijvoorbeeld de regio Zuidwest, grofweg Zeeland, geldt dat er weinig mensen wonen en kleine opleidingen zijn. De roadmap zet daarom vooral in op het behouden en omscholen voor de energietransitie, waaronder waterstof, van de circa 50.000 technische professionals in Zeeland. De roadmap van de regio Noordwest (Noord-Holland en Flevoland) focust vooral op het ontwikkelen van skillsprofielen en bijpassende opleidingsmodules voor waterstofprofessionals en op het beschikbaar stellen van onderwijsprogramma’s. Lees hier meer over de highlights per regio.

Leren, innoveren en werken: learning communities

Investeren in learning communities is een ambitie die in elke roadmap terugkomt. In deze publiek-private samenwerkingsverbanden komen ‘leren, innoveren en werken’ samen. Uitgangspunt in deze communities is dat innovaties snel toegepast worden in de praktijk van de bedrijven en ingepast moeten worden in onderwijs- en opleidingsprogramma’s. Om de innovaties bij te houden moet op elk niveau, in elk bedrijf continu bijgeleerd worden. In learning communities worden nieuwe onderwijsmodules ontwikkeld, up-to-date opleidingsfaciliteiten aangeboden, docenten opgeleid, trainingen en zij-instroomprogramma’s voor professionals uitgevoerd en kunnen mkb-bedrijven terecht met hun kennisvragen.

Roadmaps geven richting voor investeringen

De regionale roadmaps van GroenvermogenNL geven de regio’s richting voor investeringen. Komend najaar vormen zij consortia om de roadmaps in de praktijk te gaan brengen. Daarvoor wordt momenteel door GroenvermogenNL een meerjarige investeringsimpuls voorbereid.

De roadmaps geven ook aan hoe ze deze inzet willen combineren met andere investeringen buiten GroenvermogenNL. Denk bijvoorbeeld aan eigen regionale middelen, de LLO-KatalysatorOpschaling PPS Beroepsonderwijs en het Just Transition Fund. Ook deze programma’s helpen regio’s om mensen op te leiden voor de energietransitie. GroenvermogenNL werkt landelijk en regionaal samen met deze programma’s.

De volgende stap: Make Hydrogen Work

De GroenvermogenNL-regio’s werken nu landelijk samen aan de ontwikkeling van een competente en geschoolde arbeidsmarkt onder de naam ‘Make Hydrogen Work’. Op vrijdag 14 juni is de kick-off van Make Hydrogen Work. Meer informatie en aanmelden kan hier.

Lees de roadmaps en achtergrondartikelen op de website van GroenvermogenNL.

Vorig bericht Univé Oost neemt Kaplan Adviesgroep in Almelo over
Volgend artikel Glasvezelaanleg begonnen in Enschede voor bedrijventerreinen

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijOverijssel

INTERVIEW WIJBUSINESSNIEUWS

Als solopreneur heb je geen beperkingen