Waterschap

Kaumera: nieuwe coöperatie en BV versnellen ontwikkeling

50/50 in handen Royal HaskoningDHV en Kaumera coöperatie

Kaumera: nieuwe coöperatie en BV versnellen ontwikkeling

Foto: Waterschap Rijn en IJssel

Rijn en IJssel,
Vier Nederlandse waterschappen werken samen in een nieuwe coöperatie die verantwoordelijk is voor de productie. Een nieuwe startup BV neemt de marktbewerking op zich. Deze BV, Kaumera Sales and Services BV, is 50/50 in handen van Royal HaskoningDHV en de Kaumera coöperatie. Daarmee komt de productie van deze biobased grondstof in een nieuwe fase. 

Kaumera

Kaumera wordt gewonnen uit afvalwater. Het heeft bijzondere eigenschappen en kan in verschillende toepassingen gebruikt worden als vervanger van petrochemische stoffen. Sinds 2013 werkt een consortium aan de ontwikkeling van Kaumera. In 2019 vond de internationale lancering plaats. Sindsdien zijn er volgens de organisatie grote stappen gezet in het productieproces en in het ontwikkelen van markttoepassingen. Met name in de land-, tuin- en bosbouw zijn er goede resultaten bij het gebruik van Kaumera in biostimulanten en voor het vasthouden van water in de grond. Ook in andere markten zoals de bouwindustrie zijn stappen gezet in het vinden van kansrijke toepassingen.

Nieuwe samenwerking

Deze nieuwe samenwerking brengt extra inzet voor de ontwikkeling van Kaumera. Bij een innovatie als deze is veel onderzoek nodig. Door de expertise en middelen samen te brengen, kunnen de waterschappen meer onderzoek doen en kennis delen. De deelnemers aan de coöperatie nemen samen beslissingen over de productie en over de strategie voor de ontwikkeling van Kaumera.

De volgende vier waterschappen vormen de coöperatie:

·         Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

·         Waterschap Limburg

·         Waterschap Vallei en Veluwe

·         Waterschap Rijn en IJssel

De waterschappen kiezen voor deze vorm van samenwerking omdat zij een grote bijdrage willen leveren aan de doelstelling van het Rijk om in 2050 in ons land volledig circulair te zijn. Daarom zetten zij zich samen met partners volop in voor onderzoek, productie en afzet van Kaumera

De coöperatie is van start gegaan met vier Nederlandse waterschappen. Voor andere waterschappen staat de mogelijkheid open om in de toekomst ook deel te nemen.

Royal Haskoning

De nieuwe onderneming is voor 50% in handen van de coöperatie en voor 50% van Royal HaskoningDHV. Deze laatste is vanaf het begin één van de partners in de Kaumera samenwerking en verantwoordelijk voor de ontwikkeling en levering van de technologie.

Kaumera Sales and Services BV houdt zich bezig met marktbewerking en verkoop. Ook de regie op productontwikkeling op basis van marktvragen ligt bij de BV.

Ondersteuning door EU LIFE subsidie

Om Kaumera te ondersteunen, heeft het EU LIFE programma een nieuwe subsidie voor de komende 3 jaar gegeven. De subsidie heeft als doel het  oprichten van de twee nieuwe organisaties, de verdere marktbenadering en productontwikkeling. Dit is de tweede LIFE subsidie van de EU. De eerste is in 2023 succesvol afgesloten. Deze had als hoofddoelstelling de productielocaties in Zutphen en Epe te realiseren.

Vorig bericht Univé en FC Twente gaan samen verder
Volgend artikel Univé Oost neemt Kaplan Adviesgroep in Almelo over

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijOverijssel

INTERVIEW WIJBUSINESSNIEUWS

Als solopreneur heb je geen beperkingen