Automotive

Nettowinst autodealers daalt met een kwart in het eerste kwartaal

Stijgende kosten, ondanks een lichte stijging in de netto omzet

Nettowinst autodealers daalt met een kwart in het eerste kwartaal

Uit de BOVAG Branche Barometer van BOVAG-Autodealers (Q1) blijkt dat het gemiddelde rendement per vestiging in het eerste kwartaal van 2024 wederom is gedaald. Het nettoresultaat bedroeg 1,45 procent, waar dit in dezelfde periode vorig jaar nog 2,04 procent was. Concreet betekent dit een gemiddelde winstdaling van 27,5 procent, welke voornamelijk te wijten is aan almaar stijgende kosten, ondanks een lichte stijging in de netto omzet van 1,82 procent. 

Werkdruk in de werkplaats

De werkplaatsactiviteiten tonen een gemengd beeld. Er is per vestiging voor 13.000 euro meer versleuteld en het afdelingsresultaat is gemiddeld met 2.300 euro gestegen. Toch is deze stijging niet voldoende om de stijgende kosten te compenseren. Dit zorgt voor een daling van het afdelingsresultaat van 0,4 procent ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar.

Efficiëntie blijft een uitdaging. Gemiddeld werden er 54 uur minder per monteur gefactureerd, terwijl de lonen met 3,5% zijn gestegen. De hoge werkdruk in werkplaatsen en aan recepties, veroorzaakt door lange wachttijden en de instroom van nieuwe medewerkers van buiten de branche vereist veel aanpassingsvermogen en leidt tot inefficiënties.

Onvoldoende opleiding en ervaring, en het werken met gedigitaliseerde processen, resulteren vaak in inefficiëntie planning. Hoewel monteurs de werkdruk aanvankelijk wel aankunnen, leidt deze inefficiëntie uiteindelijk tot een lagere bezettingsgraad door extra verzuim.

Het magazijn blijft stabiel presteren met een omzetgroei van 29.000 euro, 11 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2023. De elektrificatie van voertuigen lijkt hier vooralsnog weinig invloed op te hebben.

Verkoop nieuw

De gemiddelde verkoopprijs van een gebruikte auto is met 21,8 procent is gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. Echter, de gemiddelde verkoopprijs is vergelijkbaar met het laatste kwartaal van 2023. Dit duidt op een remming in de prijsstijgingen. Het gemiddelde aantal gefactureerde nieuwe auto’s per dealervestiging daalde met bijna 18 procent, van 65 naar 53. Daarnaast zagen dealers de kosten van hun demopark met 34 procent stijgen door hogere afschrijving. Daarnaast stegen zowel de garantiekosten (21,3 procent) als de publiciteitsuitgaven per auto (27,9 procent). De hogere publiciteitsuitgaven wijzen erop dat auto’s weer actief moeten worden verkocht nu de markt zich, na een lange periode van schaarste en openstaande backorders, normaliseert.

Verkoop gebruikt

De verkoop van gebruikte auto’s toont een ander beeld. Er is gemiddeld 21.000 euro meer omzet behaald, ondanks een lichte daling in het aantal verkochte voertuigen.

De gemiddelde verkoopprijs van een gebruikte auto is in Q1 gestegen met 2,7 procent, van 17.773 euro naar 18.248 euro. Omdat de kosten van jong-gebruikte auto’s de afgelopen jaren sterk zijn toegenomen, bieden dealers steeds vaker ook oudere occasions en auto’s met een hogere kilometerstand aan.

De garantiekosten zijn met 44 procent gestegen, mede door de verlenging van de garantietermijn naar een jaar. De publiciteitskosten zijn daarentegen gedaald, onder andere doordat er minder geadverteerd wordt op verschillende platformen.

Vooruitzichten

Bert de Kroon, voorzitter BOVAG-Autodealers, benadrukt de noodzaak voor dealers om de zeilen bij te zetten: “Ondanks branche-brede omzetstijgingen zorgen stijgende kosten ervoor dat de marges verder onder druk komen te staan. Binnen de huidige marktomstandigheden, zonder schaarste en met een breed aanbod, moeten auto’s weer ouderwets verkocht worden. Dealers moeten scherp aan de wind varen en processen beter stroomlijnen om de efficiëntie te verhogen.”

Met de huidige marktontwikkelingen en de verwachting dat het resultaat dit jaar nog verder onder druk zal komen tekent 2024 zich volgens de Kroon nu al tot een waar examenjaar. “Momenteel ligt de prognose van BOVAG nog op 360.000 verkochte nieuwe auto’s in 2024. Deze prognose wordt in juli opnieuw geëvalueerd.”

Vorig bericht Univé en FC Twente gaan samen verder
Volgend artikel Univé Oost neemt Kaplan Adviesgroep in Almelo over

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijOverijssel

INTERVIEW WIJBUSINESSNIEUWS

Als solopreneur heb je geen beperkingen